Přeskočit na obsah

LB250

Linka se skládá z hliníkové konstrukce, kde je umístěno řízení dopravníku a z dopravníkového pásu. Na začátku linky se produkty rozřazují pomocí řetízků a jejich unášení je pomocí přenášecích pásů s horním přítlačným pásem, aby došlo k přesnější aplikaci etiket. Aplikaci z přední a zadní strany je pomocí aplikátorů IXOR. Při přenášení produktů může dojít i k aplikaci ze spodní strany produktu.

Volitelné příslušenství: Prisma, rozřazování produktů, přenášecí pásy, horní přítlačný pás, naváděcí řetízky, vstupní a výstupní akumulační stůl, zahlazovací válce.