Přeskočit na obsah

Labeltech

TROY T7

Inkjet tiskárna TROY T7 je novinka na českém trhu a patří mezi nejmodernější technologie značení výrobků a obalů.

Tato tiskárna značí bezdotykově, tzn. elektricky nabité kapičky inkoustu se nástřikem aplikují na pohybující se výrobek a tisková hlava se výrobku nedotýká.

Dokáže značit ve vysokých rychlostech online data, jako je datum výroby, čárový kód nebo i logo.

Dotykový 7“ display umožňuje obsluze monitorovat stav tiskárny, měnit parametry tisku a vytvářet, měnit nebo vybírat zprávu pro tisk.

Intuitivní interface má mnoho funkcí, které zefektivňují její ovládání.

Široká škála inkoustů umožňuje použití pro tisk na všechny druhy materiálů.

Systém automatického proplachu celého systému minimalizuje nároky na údržbu.