Přeskočit na obsah

LB250

  • Linka se skládá z hliníkové konstrukce, kde je umístěno řízení celé linky. Na začátku linky se produkty rozřazují pomocí rozřazovací jednotky a jsou unášeny pomocí dopravníkového pásu. Zároveň je výrobek fixován horním přítlačným pásem, aby došlo k přesnější aplikaci etiket. Aplikaci z přední a zadní strany je pomocí aplikátorů IXOR. Při použití přenašecích pásů může dojít i k aplikaci ze spodní strany produktu nebo k tisku na dno výrobku.
  • Volitelné příslušenství: Prisma, rozřazování produktů, přenášecí pásy, horní přítlačný pás, naváděcí řetízky, vstupní a výstupní akumulační stůl, zahlazovací válce.