Přeskočit na obsah

LABELTECH, s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme

Standardně zpracováváme osobní údaje potřebné pro následující případy:

 • Přihlášení k odběru našeho newsletteru – uchováváme pouze Váš e-mail (jiný údaje ani nelze při přihlašování k newsletteru do formuláře vložit), a to pouze za účelem zasílání Vámi objednaného e-mailového newsletteru.
 • Kontaktování nás formou e-mailu – je-li to účelné (například pro účely komunikace ohledně potenciální zakázky či podobné), uchováváme Vaši e-mailovou adresu a osobní údaje, které jste v e-mailové komunikaci uvedli (například v podpisu či patičce e-mailu apod.). Tyto údaje jsou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení záležitosti, ohledně níž nás kontaktujete, a nejsou využívány pro žádné další účely.
 • Jste-li naším klientem, pak uchováváme údaje, které umožňují realizovat Vámi objednané služby či nákup Vámi objednaných (a námi dodávaných) produktů – tedy kontaktní údaje, případně další kontakty, které jste nám v rámci obchodního styku dobrovolně poskytli.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce:

 • Poskytovatel hos­tingových služeb;
 • Poskytovatel e-mailingového řešení pro rozesílku našeho newsletteru;
 • Poskytovatel softwarového řešení na správu webových stránek;
 • Účetní kancelář;
 • Advokát;
 • Mobilní operátor;
 • Poskytovatelé analytického software pro anonymizovanou­ analýzu webu.
 • Poskytovatel CRM řešení;
 • Poskytovatelé různého software, který využíváme pro naše analytické a poradenské služby

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké Vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.

Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.

Máte právo na to, abychom přestali Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).